GAS-POŻ
USŁUGI

USŁUGI

Przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej.

Przeprowadzanie kompleksowego przeglądu obiektów oraz ich dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i sporządzenie stosownych raportów.

Opracowanie opinii, ekspertyz z zakresu ppoż.

Sporządzamy opinie oraz ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym ekspertyzy budowlane dotyczące dostosowania obiektów do wymogów ppoż. przy współudziale rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z uzgodnieniem z odpowiednim miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie scenariuszy rozwoju pożaru.

Opracowujemy scenariusze pożarowe uwzględniające sekwencje możliwych zdarzeń w czasie pożaru, odpowiednio dla miejsca jego występowania lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej oraz współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie na wypadek powstania pożaru.

Opracowanie planów ewakuacyjnych.

Opracowujemy plany ewakuacyjne dla różnego rodzaju obiektów lub poszczególnych kondygnacji.

Określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów

Doradzamy w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.

Przeglądy konserwacyjne

Przeprowadzamy przeglądy konserwacyjne wszystkich typów gaśnic i agregatów gaśniczych, a także przeglądy wraz z pomiarami ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz węży hydrantowych.

Gazy techniczne

Dwutlenek węgla
Tlen
Acetylen
Argon
Hel
Stacja LPG
Propan / Butan

Artykuły P. POŻ

Gaśnice
Agregaty gaśnicze
Koce gaśnicze
Oznakowanie ewakuacyjne
Szafki na gaśnice
Usługi

Usługi BHP

Szkolenia zakresu BHP
Obsługa BHP i doradztwo BHP

Dane kontaktowe

38-500 Sanok
ul. Piastowska 33
NIP: 687-137-21-85
Regon: 370548719

+48 13 463 65 04