GAS-POŻ
ARYLUŁY P. POŻ

ARYLUŁY P. POŻ

Zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (z późniejszymi zmianami) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż. stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, może przejąć w całości lub części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną w tym zakresie. Na przeglądy techniczne, konserwacyjne oraz naprawy sprzętu przeciwpożarowego posiadamy autoryzację producentów. Przeglądy techniczne i remonty wykonywane są zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Oferujemy Państwu pomoc związaną z dostosowaniem Waszych budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie mn. dokumentacji pożarowo – technicznej tj. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które są wymagane dla niemalże każdego obiektu, plany ewakuacji, plany rozmieszczenia sprzętu ppoż. oraz oznakowania znakami ppoż., ewakuacyjnymi i innymi, analizy, ekspertyzy oraz konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzane są one w sposób profesjonalny. Duży nacisk kładziemy na zdobycie przez pracowników wiedzy z zakresu znajomości przepisów ppoż., zachowania podczas działań ratowniczo – gaśniczych oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Uzupełniając ofertę w zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, uruchomiliśmy usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w skład których wchodzą m.in. szkolenia podstawowe i okresowe wszystkich grup zawodowych, postępowanie powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje maszyn urządzeń, doradztwo z zakresu BHP i prawa pracy.

Z przedstawionej powyżej działalności jasno wynika, że jesteśmy w pełni przygotowani do prowadzenia kompleksowej obsługi w zakresie ochrony ppoż. jak i BHP. 

Artykuły P. POŻ

Gaśnice
Agregaty gaśnicze
Koce gaśnicze
Oznakowanie ewakuacyjne
Szafki na gaśnice
Usługi

Artykuły P. POŻ

Jesteśmy w pełni przygotowani do prowadzenia kompleksowej obsługi w zakresie ochrony ppoż. jak i BHP.
W swojej ofercie posiadamy:

Gazy techniczne

Dwutlenek węgla
Tlen
Acetylen
Argon
Hel
Stacja LPG
Propan / Butan

Artykuły P. POŻ

Gaśnice
Agregaty gaśnicze
Koce gaśnicze
Oznakowanie ewakuacyjne
Szafki na gaśnice
Usługi

Usługi BHP

Szkolenia zakresu BHP
Obsługa BHP i doradztwo BHP

Dane kontaktowe

38-500 Sanok
ul. Piastowska 33
NIP: 687-137-21-85
Regon: 370548719

+48 13 463 65 04